مدیر پروژه

مهندس رحمانی
کارشناس ارشد میکرو کنترلر

کاتالوگ

A title

Image Box text

دانلود

موضوعات

نظارت بر آب و هوا با یک میکروکنترلر قابل برنامه ریزی

مقدمه عملی بر یادگیری ماشین

طراحی کنترلرهای حلقه بسته با متلب

مربی کنترل فرآیند

نظارت بر آب و هوا با یک میکروکنترلر قابل برنامه ریزی

فناوری کنترل حلقه بسته

فناوری سروو

فناوری کنترل خودکار کاربردی

ارائه مهارت های اساسی مهم برای اتوماسیون در صنعت ۴.۰

https://www.youtube.com/watch?v=AoPiLg8DZ3A