شرکت آزما گسترش کارافن همکاری با شما را مایه افتخار می داند و اطمینان دارد تبادل اطلاعات فی ما بین موثرترین روش رشد و پیشرفت علمی هموطنان عزیزمان است به همین منظور در تلاش است تا راه حل های نوین در امر آموزش را به منظور رضایت مندی مشتریان معرفی نماید بی شک همکاری شما عزیزان ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند.

مهندس رحمانی
مدیرعامل

کارشناس ارشد گرایش برق-کنترل صنعتی سابقه تدریس ۸ سال و ساخت و تولید ادوات آموزشی حوزه الکترونیک