تجهیزات: مهارت، کارآفرینی، اشتغال

تاسیسات برق ساختمان

درب اتوماتیک

مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

میکروکنترلرها

تاسیسات برق صنعتی

انرژی های نو
سیستم های قدرت

ماشین های الکتریکی

اتوماسیون صنعتی

سنسور ها و ابزار دقیق

انواع موتورها

پروسه های کنترلی

الکترو پنوماتیک

الکترو هیدرولیک

مکاترونیک

تست و اندازه گیری

اخبار آزماگسترش